VACLAV HAVEL - LIVING IN FREEDOM

VACLAV HAVEL – TË JETOSH NË LIRI

Czech Republic, 2014

Documentary

70 min

 

Director: Andrea Sedlackova

Screenplay: Andrea Sedlackova

Producer: -

Editor: Boris Machytka & Andrea Sedlackova

Cinematography: David Cysar

 

A portrait of a man whose life was rich in paradoxes. He consciously made his life a drama full of contrasts and always followed his conscience.

Republika Çeke, 2014

Dokumentar

70 min

 

Regjizore: Andrea Sedlackova

Skenar: Andrea Sedlackova

Producent: -

Montazhiere: Boris Machytka & Andrea Sedlackova

Kamera: David Cysar

 

Portreti i një njeriu jeta e të cilit ishte e pasur në paradokse. Ai me vetëdije e bëri jetën e tij një dramë plot me kontraste dhe gjithmonë ndoqi ndërgjegjen e tij.

2015 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice